World Domination 2

World Domination 2

A global turn-based strategy game based on Flash
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Youdagames
Control one of the powers fighting for world domination and defeat your enemies. View the global maps with areas of interest and apply diplomacy, military, propaganda, or spy solutions to break the balance and control the valuable resources. The game features Flash animations.
Anh đã sẵn sàng để khống chế những thế giới lần nữa ở đây không? Nếu đúng là vậy, được geared cho World Domination 2! Lần này cậu sẽ có cả MORE cách để đạt được giới lấn át với điệp viên ngoại giao, tuyên truyền, hay là tuyên chiến với hàng không mẫu hạm và tàu ngầm! Hai hành động mỗi rẽ phải đủ để thực hiện của chiến lược và kế hoạch của cậu dẫn đến chiến thắng!
Thông tin được cập nhật vào: